Wyroby medyczne

Pojemniki do pobierania, przechowywanie i preparatyki krwi

Firma  Ravimed od 1991 r. produkuje Zestaw pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi z płynami konserwującymi do celów terapeutycznych które  stanowią zamknięty system do optymalnego wykorzystania krwi i jej komponentów.

Płyny konserwujące ( antykoagulanty) oraz wzbogacające krew mogą zawierać kwas cytrynowy, cytrynian sodu, fosforan sodu, glukozę, adeninę, chlorek sodu i mannitol:

 • ACD-A – Acid citric (kwas cytrynowy), Citrate, Dextrose (glukoza);
 • CPDA-1 – Citrate, Phosphate, Dextrose, Adenine,
 • CPD – Citrate, Phosphate, Dextrose,
 • SAGM – Saline (Sodium chloride), Adenine, Glucose, Mannitol;

i zapewniają antykoagulację krwi pełnej i jej przechowywanie przez:

 • CPD – 21 dni
 • CPDA-1 – 35 dni
 • SAGM – 42 dni

1. góra-góra

 • pojedynczy
  • pobierania i przechowywania pełnej krwi;
 • podwójny
  • rozdziału pełnej krwi na dwie części
  • oddzielania krwinek czerwonych od osocza
 • potrójny
  • rozdzielania pełnej krwi na trzy części
  • rozdziału krwi na krwinki czerwone, płytki krwi i osocze
 • poczwórny
  • rozdziału pełnej krwi na cztery części
  • rozdziału krwi na krwinki czerwone, leukocyty, płytki krwi i osocze;
 • pięciokrotny
  • rozdziału pełnej krwi na cztery części
  • rozdziału krwi na krwinki czerwone, leukocyty, płytki krwi i osocze;
 • sześciokrotny
  • rozdziału pełnej krwi na cztery części
  • rozdziału krwi na krwinki czerwone, leukocyty, płytki krwi i osocze;
 • podwójna plazmafereza
  • do pozyskiwania osocza poprzez oddzielenie krwinek czerwonych od osocza i ich zwrot dawcy.

2. góra-dół (opracowane i wprowadzone dzięki funduszom Unii Europejskiej)

 • potrójny
  • rozdzielania pełnej krwi na trzy części
  • rozdziału krwi na krwinki czerwone, płytki krwi i osocze
 • poczwórny
  • rozdziału pełnej krwi na cztery części
  • rozdziału krwi na krwinki czerwone, leukocyty, płytki krwi i osocze;
 • pięciokrotny
  • rozdziału pełnej krwi na cztery części
  • rozdziału krwi na krwinki czerwone, leukocyty, płytki krwi i osocze;
 • ”A” do pobierania krwi pępowinowej
  • do preparatyki krwi pępowinowej w celu uzyskania preparatu krwinek macierzystych

PŁYNY DO PREPARATYKI KRWI

Przeznaczenie płynów do preparatyki krwi :

 1. Płyny do preparatyki krwi (ACD-A, roztwór 4% cytrynianu sodu, roztwór 4% cytrynianu sodu w 0,9% NaCl)
 1. Płyny krioochronne
  • zamrażanie (kriokonserwację) techniką glicerolową
  • rozmrażanie z równoczesną degliceryzacją krwinek czerwonych
 1. Roztwór do laboratoryjnej preparatyki krwi (HES)
  • zmniejszanie objętości krwi pępowinowej poprzez sedymentację erytrocytów

ŚRODKI OCHRONY PRZECIWCHEMICZNEJ

INDYWIDUALNY PAKIET PRZECIWCHEMICZNY IPP-95

W skład „Indywidualnego Pakietu Przeciwchemicznego IPP-95” wchodzi maść profilaktyczno-odkażająca w tubie, proszek odkażający w torebkach polietylenowych ze struną, gaziki – 6 sztuk, opakowanie zewnętrzne z twardego polietylenu odporne na działanie mechaniczne i atmosferyczne przeznaczone do użytkowania w warunkach polowych (wstrząsy, zapylenie, oszronienie, opady atmosferyczne, przewóz wojskowymi środkami transportu itp.). Wielkość opakowania dostosowana jest do wielkości kieszeni wewnętrznej munduru. Eksploatacja „Indywidualnego Pakietu Przeciwchemicznego IPP-95”, w tym użytkowanie, magazynowanie (składowanie), możliwe jest bez stosowania zabiegów konserwacyjnych i zabezpieczających.

Wymagania eksploatacyjne.

 • Zdolność odkażająca.
  Po 30 minutowej ekspozycji odkażalnika w ilości 400 g/m2, na powierzchni szklanej i skażonej iperytem siarkowym z gęstością 5 g/m2, skażenie resztkowe iperytu nie powinno przekraczać 5 x 10-2 g/m2.
 • Zdolność ochronna – po 60 minutowej ekspozycji maści, naniesionej w ilości 400 g/m2, na powierzchni szklanej i skażonej iperytem siarkowym z gęstością 5 g/m2, skuteczność ochronne nie może być krótsza niż 15 minut. Gęstość skażenia resztkowego powinna być nie mniejsza niż 420 mg/m2.
 • Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.
  Odkażalnik proszkowy i maść profilaktyczno-odkażająca nie stanowią zagrożenia dla osób z nimi pracujących.

Podstawowe funkcje.

 • Maść profilaktyczno-odkażająca poprzez utrudnienie wchłaniania BST zabezpiecza odkryte powierzchnie skóry przed skażeniem.
 • Proszek odkażający umożliwia unieczynnianie i ułatwia usuwanie substancji skażającej.
 • Gaziki umożliwiają usunięcie proszku z odkażonych powierzchni oraz ewentualne przetarcie szkieł okularowych od maski.
 • Pudełko spełniające funkcje ochronne dla w/w składników pakietu jest przystosowane do noszenia w kieszeni wewnętrznej munduru.
 • Kształt, wymiary i waga składników tworzących Indywidualny Pakiet Przeciwchemiczny IPP-95 zapewniają jego wygodne przenoszenie oraz posługiwanie się nim przez użytkownika (żołnierza) w każdych warunkach polowych oraz w pomieszczeniach, środkach transportowych i wozach bojowych.