Wyroby medyczne

Pojemniki do pobierania, przechowywanie i preparatyki krwi

Firma  Ravimed od 1991 r. produkuje Zestaw pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi, które  stanowią zamknięty system do optymalnego wykorzystania krwi i jej komponentów.

Płyny konserwujące ( antykoagulanty) oraz wzbogacające krew mogą zawierać kwas cytrynowy, cytrynian sodu, fosforan sodu, glukozę, adeninę, chlorek sodu i mannitol:

  • ACD-A – Acid citric (kwas cytrynowy), Citrate, Dextrose (glukoza);
  • CPDA-1 – Citrate, Phosphate, Dextrose, Adenine,
  • CPD – Citrate, Phosphate, Dextrose,
  • SAGM – Saline (Sodium chloride), Adenine, Glucose, Mannitol;

i zapewniają antykoagulację krwi pełnej i jej przechowywanie przez:

  • CPD – 21 dni
  • CPDA-1 – 35 dni
  • SAGM – 42 dni

1. góra-góra

  • pojedynczy
    • pobierania i przechowywania pełnej krwi;
  • podwójny
    • rozdziału pełnej krwi na dwie części
    • oddzielania krwinek czerwonych od osocza
  • potrójny
    • rozdzielania pełnej krwi na trzy części
    • rozdziału krwi na krwinki czerwone, płytki krwi i osocze
  • poczwórny
    • rozdziału pełnej krwi na cztery części
    • rozdziału krwi na krwinki czerwone, leukocyty, płytki krwi i osocze;
  • pięciokrotny
    • rozdziału pełnej krwi na cztery części
    • rozdziału krwi na krwinki czerwone, leukocyty, płytki krwi i osocze;
  • sześciokrotny
    • rozdziału pełnej krwi na cztery części
    • rozdziału krwi na krwinki czerwone, leukocyty, płytki krwi i osocze;
  • podwójna plazmafereza
    • do pozyskiwania osocza poprzez oddzielenie krwinek czerwonych od osocza i ich zwrot dawcy.

2. góra-dół (opracowane i wprowadzone dzięki funduszom Unii Europejskiej)

  • potrójny
    • rozdzielania pełnej krwi na trzy części
    • rozdziału krwi na krwinki czerwone, płytki krwi i osocze
  • poczwórny
    • rozdziału pełnej krwi na cztery części
    • rozdziału krwi na krwinki czerwone, leukocyty, płytki krwi i osocze;
  • pięciokrotny
    • rozdziału pełnej krwi na cztery części
    • rozdziału krwi na krwinki czerwone, leukocyty, płytki krwi i osocze;
  • ”A” do pobierania krwi pępowinowej
    • do preparatyki krwi pępowinowej w celu uzyskania preparatu krwinek macierzystych

PŁYNY DO PREPARATYKI KRWI

Przeznaczenie płynów do preparatyki krwi :

  1. Płyny do preparatyki krwi (ACD-A, roztwór 4% cytrynianu sodu, roztwór 4% cytrynianu sodu w 0,9% NaCl)
  1. Płyny krioochronne
    • zamrażanie (kriokonserwację) techniką glicerolową
    • rozmrażanie z równoczesną degliceryzacją krwinek czerwonych
  1. Roztwór do laboratoryjnej preparatyki krwi (HES)
    • zmniejszanie objętości krwi pępowinowej poprzez sedymentację erytrocytów