Wyroby medyczne

Pojemniki do pobierania, przechowywanie i preparatyki krwi

Firma  Ravimed od 1991 r. produkuje Zestaw pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi, które  stanowią zamknięty system do optymalnego wykorzystania krwi i jej komponentów.

Płyny konserwujące ( antykoagulanty) oraz wzbogacające krew mogą zawierać kwas cytrynowy, cytrynian sodu, fosforan sodu, glukozę, adeninę, chlorek sodu i mannitol:

 • ACD-A – Acid citric (kwas cytrynowy), Citrate, Dextrose (glukoza);
 • CPDA-1 – Citrate, Phosphate, Dextrose, Adenine,
 • CPD – Citrate, Phosphate, Dextrose,
 • SAGM – Saline (Sodium chloride), Adenine, Glucose, Mannitol;

i zapewniają antykoagulację krwi pełnej i jej przechowywanie przez:

 • CPD – 21 dni
 • CPDA-1 – 35 dni
 • SAGM – 42 dni

1. góra-góra

 • pojedynczy
  • pobierania i przechowywania pełnej krwi;
 • podwójny
  • rozdziału pełnej krwi na dwie części
  • oddzielania krwinek czerwonych od osocza
 • potrójny
  • rozdzielania pełnej krwi na trzy części
  • rozdziału krwi na krwinki czerwone, płytki krwi i osocze
 • poczwórny
  • rozdziału pełnej krwi na cztery części
  • rozdziału krwi na krwinki czerwone, leukocyty, płytki krwi i osocze;
 • pięciokrotny
  • rozdziału pełnej krwi na cztery części
  • rozdziału krwi na krwinki czerwone, leukocyty, płytki krwi i osocze;
 • sześciokrotny
  • rozdziału pełnej krwi na cztery części
  • rozdziału krwi na krwinki czerwone, leukocyty, płytki krwi i osocze;
 • podwójna plazmafereza
  • do pozyskiwania osocza poprzez oddzielenie krwinek czerwonych od osocza i ich zwrot dawcy.

2. góra-dół (opracowane i wprowadzone dzięki funduszom Unii Europejskiej)

 • potrójny
  • rozdzielania pełnej krwi na trzy części
  • rozdziału krwi na krwinki czerwone, płytki krwi i osocze
 • poczwórny
  • rozdziału pełnej krwi na cztery części
  • rozdziału krwi na krwinki czerwone, leukocyty, płytki krwi i osocze;
 • pięciokrotny
  • rozdziału pełnej krwi na cztery części
  • rozdziału krwi na krwinki czerwone, leukocyty, płytki krwi i osocze;
 • ”A” do pobierania krwi pępowinowej
  • do preparatyki krwi pępowinowej w celu uzyskania preparatu krwinek macierzystych

PŁYNY DO PREPARATYKI KRWI

Przeznaczenie płynów do preparatyki krwi :

 1. Płyny do preparatyki krwi (ACD-A, roztwór 4% cytrynianu sodu, roztwór 4% cytrynianu sodu w 0,9% NaCl)
 1. Płyny krioochronne
  • zamrażanie (kriokonserwację) techniką glicerolową
  • rozmrażanie z równoczesną degliceryzacją krwinek czerwonych
 1. Roztwór do laboratoryjnej preparatyki krwi (HES)
  • zmniejszanie objętości krwi pępowinowej poprzez sedymentację erytrocytów