Pozostałe wyroby

ŚRODKI OCHRONY PRZECIWCHEMICZNEJ

INDYWIDUALNY PAKIET PRZECIWCHEMICZNY IPP-95

W skład „Indywidualnego Pakietu Przeciwchemicznego IPP-95” wchodzi maść profilaktyczno-odkażająca w tubie, proszek odkażający w torebkach polietylenowych ze struną, gaziki – 6 sztuk, opakowanie zewnętrzne z twardego polietylenu odporne na działanie mechaniczne i atmosferyczne przeznaczone do użytkowania w warunkach polowych (wstrząsy, zapylenie, oszronienie, opady atmosferyczne, przewóz wojskowymi środkami transportu itp.). Wielkość opakowania dostosowana jest do wielkości kieszeni wewnętrznej munduru. Eksploatacja „Indywidualnego Pakietu Przeciwchemicznego IPP-95”, w tym użytkowanie, magazynowanie (składowanie), możliwe jest bez stosowania zabiegów konserwacyjnych i zabezpieczających.

Wymagania eksploatacyjne.

 • Zdolność odkażająca.
  Po 30 minutowej ekspozycji odkażalnika w ilości 400 g/m2, na powierzchni szklanej i skażonej iperytem siarkowym z gęstością 5 g/m2, skażenie resztkowe iperytu nie powinno przekraczać 5 x 10-2 g/m2.
 • Zdolność ochronna – po 60 minutowej ekspozycji maści, naniesionej w ilości 400 g/m2, na powierzchni szklanej i skażonej iperytem siarkowym z gęstością 5 g/m2, skuteczność ochronne nie może być krótsza niż 15 minut. Gęstość skażenia resztkowego powinna być nie mniejsza niż 420 mg/m2.
 • Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.
  Odkażalnik proszkowy i maść profilaktyczno-odkażająca nie stanowią zagrożenia dla osób z nimi pracujących.

Podstawowe funkcje.

 • Maść profilaktyczno-odkażająca poprzez utrudnienie wchłaniania BST zabezpiecza odkryte powierzchnie skóry przed skażeniem.
 • Proszek odkażający umożliwia unieczynnianie i ułatwia usuwanie substancji skażającej.
 • Gaziki umożliwiają usunięcie proszku z odkażonych powierzchni oraz ewentualne przetarcie szkieł okularowych od maski.
 • Pudełko spełniające funkcje ochronne dla w/w składników pakietu jest przystosowane do noszenia w kieszeni wewnętrznej munduru.
 • Kształt, wymiary i waga składników tworzących Indywidualny Pakiet Przeciwchemiczny IPP-95 zapewniają jego wygodne przenoszenie oraz posługiwanie się nim przez użytkownika (żołnierza) w każdych warunkach polowych oraz w pomieszczeniach, środkach transportowych i wozach bojowych.