Usługi laboratoryjne

Ravimed Sp. z o. o. jest wyposażona w laboratorium,  które oferuje szeroki zakres badań obejmujący analizy i ekspertyzy chemiczne, fizyczne, mikrobiologiczne oraz rozwiązywanie problemów produkcyjnych. Zajmujemy się wykonywaniem badań na rzecz przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego, spożywczego, oraz ochrony środowiska.

Dzięki naszej wysoko wykwalifikowanej kadrze oraz dobrze wyposażonym laboratorium możemy wykonywać badania dla produktów leczniczych i materiałów wyjściowych dla polskich i zagranicznych zleceniodawców.

W swojej ofercie mamy analizy rutynowe związane z bieżącą i okresową kontrolą jakości produktów  i prób stabilnościowych jak również usługi dotyczące opracowania, wdrażania, walidacji i transferu metod analitycznych  dla potrzeb naszych Klientów.

Kompleksowe wyposażenie laboratorium umożliwia elastyczne warianty współpracy i świadczenie szerokiej gamy badań oraz prowadzonych analiz:

Laboratorium fizyko-chemiczne

Analizy możemy wykonywać wykorzystując techniki analityczne:

Spektrofotometryczne, refraktometryczne, polarymetryczne, potencjometryczne oraz klasyczne metody analityczne.

Możemy wykonywać analizy:

– stopnia zabarwienia płynów

– przezroczystość i stopień zmętnienia płynów

– współczynnik załamania światła

– skręcalność optyczna

– oznaczanie temperatury topnienia

– badanie zawartości pierwiastków w tym metali ciężkich

– strata masy po suszeniu

– pozostałość po spopieleniu

– osmolalność

– zawartość cząstek stałych w płynach