Usługi laboratoryjne

Ravimed Sp. z o. o. posiada laboratoria, oferujące szeroki zakres badań obejmujących analizy i ekspertyzy chemiczne, fizyczne, mikrobiologiczne oraz rozwiązywanie problemów produkcyjnych. Zajmujemy się wykonywaniem badań na rzecz przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego, spożywczego oraz ochrony środowiska.

Oferujemy analizy rutynowe związane z bieżącą i okresową kontrolą jakości produktów i prób stabilnościowych oraz usługi dotyczące opracowania, wdrażania, walidacji i transferu metod analitycznych.

Kompleksowe wyposażenie umożliwia elastyczne warianty współpracy i świadczenie szerokiej gamy badań oraz prowadzonych analiz.