Produkty lecznicze

INDYWIDUALNY ZESTAW AUTOSTRZYKAWEK PRZECIWKO BOJOWYM ŚRODKOM TRUJĄCYM IZAS-05

Autostrzykawka Atropina,

2 mg/2 mL, roztwór do wstrzykiwań (Atropini sulfas)

Autostrzykawka Pralidoksym + Atropina,

600 mg/2 mL + 2 mg/2 mL, roztwór do wstrzykiwań

(Pralidoximi chloridum  + Atropini sulfas)

Autostrzykawka Diazepam,

1O mg/2 mL, roztwór do wstrzykiwań  (Diazepamum)

Okres ważności

2 lata.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej  25 °C. Chronić przed zamarzaniem.

Rpw  – wydawane z przepisu lekarza, zawierające środki odurzające określone w odrębnych przepisach

Literatura: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3560671/

IZAS-05 jest zestawem  trzech autostrzykawek  (Autostrzykawka Atropina, Autostrzykawka Pralidoksym + Atropina, Autostrzykawka  Diazepam,), przeznaczonych  do stosowania w przypadku zatrucia Bojowymi Środkami Trującymi z grupy środków paralityczno-drgawkowych, w celu łagodzenia objawów i  przeciwdziałania  skutkom zatrucia.

„Produkt nie jest przeznaczony do obrotu zgodnie z definicją Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dziennik Ustaw – aktualna wersja)”.

AUTOSTRZYKAWKA MORFINA PRZECIWKO BÓLOWI

Autostrzykawka Morfina przeciwko bólowi jest autostrzykawką przeznaczoną do stosowania domięśniowo w przypadku wystąpienia bólu spowodowanego rozległymi urazami ciała.

2 mL roztworu zawierają 20 mg morfiny siarczanu (Morphini Sulfas)

Okres ważności

2 lata.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej  25 °C. Chronić przed zamarzaniem.

Rpw  – wydawane z przepisu lekarza, zawierające środki odurzające określone w odrębnych przepisach

Objawy niepożądane

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu:
Ravimed Sp. z o.o.Polna 54,05-119 Łajski
E-mail:  adr_ravimed(a)ravimed.com.pl
Tel:        (22) 782 21 67 (22) 506 56 56
Fax:       (22) 782 21 67

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

„Produkt nie jest przeznaczony do obrotu zgodnie z definicją Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dziennik Ustaw – aktualna wersja)”.