Produkty lecznicze

INDYWIDUALNY ZESTAW AUTOSTRZYKAWEK PRZECIWKO BOJOWYM ŚRODKOM TRUJĄCYM IZAS-05

Autostrzykawka Atropina
2 mg/2 ml, roztwór do wstrzykiwań (Atropini sulfas)

Autostrzykawka Pralidoksym + Atropina
600 mg/2 ml + 2 mg/2 ml, roztwór do wstrzykiwań
(Pralidoximi chloridum + Atropini sulfas)

Autostrzykawka Diazepam
1O mg/2 ml, roztwór do wstrzykiwań (Diazepamum)

Okres ważności: 2 lata

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed zamarzaniem.

Rpw: wydawane z przepisu lekarza, zawierające środki odurzające określone w odrębnych przepisach

Literatura: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3560671/

IZAS-05 jest zestawem trzech autostrzykawek (Autostrzykawka Atropina, Autostrzykawka Pralidoksym + Atropina, Autostrzykawka Diazepam,), przeznaczonych do stosowania w przypadku zatrucia Bojowymi Środkami Trującymi z grupy środków paralityczno-drgawkowych, w celu łagodzenia objawów i przeciwdziałania skutkom zatrucia.

AUTOSTRZYKAWKA MORFINA PRZECIWKO BÓLOWI

Autostrzykawka Atropina
2 mg/2 ml, roztwór do wstrzykiwań (Atropini sulfas)

Autostrzykawka Pralidoksym + Atropina
600 mg/2 ml + 2 mg/2 ml, roztwór do wstrzykiwań
(Pralidoximi chloridum + Atropini sulfas)

Autostrzykawka Diazepam
1O mg/2 ml, roztwór do wstrzykiwań (Diazepamum)

Okres ważności: 2 lata

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed zamarzaniem.

Rpw: wydawane z przepisu lekarza, zawierające środki odurzające określone w odrębnych przepisach

Literatura: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3560671/

IZAS-05 jest zestawem trzech autostrzykawek (Autostrzykawka Atropina, Autostrzykawka Pralidoksym + Atropina, Autostrzykawka Diazepam,), przeznaczonych do stosowania w przypadku zatrucia Bojowymi Środkami Trującymi z grupy środków paralityczno-drgawkowych, w celu łagodzenia objawów i przeciwdziałania skutkom zatrucia.