Pojemniki do pobierania,
przechowywania
i preparatyki krwi

Więcej

Pojemniki do pobierania,
przechowywania
i preparatyki krwi

Więcej

Oferta

Oferujemy wyroby medyczne jednorazowego użytku, produkty lecznicze,
środki indywidualnej ochrony przeciwchemicznej i usługi laboratoryjne.

O Firmie

Zakład Produkcji Sprzętu Medycznego RAVIMED Sp. z o.o. powstał w 1991 roku. Oferuje wyroby medyczne jednorazowego użytku, produkty lecznicze, środki indywidualnej ochrony przeciwchemicznej i usługi laboratoryjne. Produkty lecznicze wytwarzane są zgodnie z zezwoleniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego w oparciu o wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), zaś usługi laboratoryjne zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP). Najwyższa jakość potwierdzona jest Certyfikatem Systemów Jakości ISO 9001, ISO 13485 a dla produktów certyfikatami CE i GOST.

Więcej