Polityka Jakości

Głównym celem naszej Firmy jako producenta wyrobów medycznych, produktów leczniczych, produktów biobójczych, środków ochrony indywidualnej oraz dostawcy usług laboratoryjnych jest dostarczanie wyrobów i usług najwyższej jakości spełniających wymagania, oczekiwania i potrzeby użytkowników, przy jednoczesnym rozwoju i umacnianiu pozycji na rynku w swojej branży.

Pragniemy aby marka Firmy kojarzyła się nam i naszym Klientom z wysoką jakością oraz bezpieczeństwem oferowanych wyrobów i świadczonych usług, dlatego też w działalności kierujemy się następującymi zasadami:

 • Prowadzimy szczegółową analizę rynku oraz istotnych wymagań stron zainteresowanych mających wpływ na funkcjonowanie firmy.
 • Oferta ma charakter indywidualny i jest opracowywana z uwzględnieniem wymagań, oczekiwań i potrzeb poszczególnych Klientów.
 • Sprawnie realizujemy zamówienia i wymagania związane z jakością i terminowością dostaw.

Zasady te spełniamy poprzez:

 • Przestrzeganie norm i przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania Firmy, jak też uwzględnionych wymagań Klientów. Identyfikacje ryzyk i szans, które wpływają na bezpieczeństwo i      
 • jakość wyrobów i usług oraz zdolność do zwiększania zadowolenia użytkownika
 • Ciągłe doskonalenie osiągamy przez nieustanne poszukiwanie możliwości poprawy jakości naszych celów, działań, produktów i usług
 • Wprowadzanie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzanie jakością zgodnego z
 • wymaganiami norm: ISO 9001 i IS0 13485 oraz zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji przyjętych celów.
 • Utrzymanie i ciągłe doskonalenie funkcjonującego systemu Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz Dobrej Praktyki Laboratoryjnej,
 • Ciągłe monitorowanie i doskonalenie procesów, od których zależy jakość i bezpieczeństwo wyrobów, produktów i usług.
 • Podejście i myślenie procesowe, które realizujemy przez identyfikację, dokumentowanie, korygowanie i nieustanne doskonalenie procesów firmy, poszukując najbardziej efektywnego algorytmu systemowego rozwoju.
 • Zaangażowanie pracowników, które osiągamy przez aktywne włączanie ich w system zarządzania przedsiębiorstwem, edukację, uświadamianie znaczenia jakości, doskonałości i wzrostu świadomości indywidualnej i grupowej w efektywnym działaniu oraz poprzez zarządzanie zasobami ludzkimi zgodne z przyjętą w firmie polityką personalną.
 • Wykazywanie dużej elastyczności i wychodzenie naprzeciw życzeniom Klientów.

Dlatego też zobowiązujemy się ciągle doskonalić wdrożony System Zarządzania Jakością, tak by móc zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów i tym samym umacniać zaufanie do jakości wyrobów produkowanych przez naszą firmę.

                                                                                              Prezes

                                                                              dr hab. Wiesław Raszewski

Dane adresowe

RAVIMED Sp. z o.o.

ul. Polna 54
05-119 Łajski

REGON:002027813, NIP: 531-000-41-18 
KRS: 0000185727, K.Z. 50.000,- PLN
BDO: 000043116

Dane kontaktowe

Tel:           +48 (22) 506 56 56
                  +48 602 587 656
Tel/fax:   +48 (22) 782 21 67
E-mail:      ravimed(a)ravimed.com.pl
Sprzedaż: +48 (22) 782 21 67 wew. 111 
 

Działania niepożądane produktów leczniczych

E-mail: adr_ravimed(a)ravimed.com.pl
Tel:         +48 (22) 782 21 67
                +48 (22) 506 56 56
Fax:        +48 (22) 782 21 67

© 2015 RAVIMED. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl