Firma

Firma RAVIMED Sp. z o.o. producentem pojemników do pobierania, przechowywani i preparatyki krwi. RAVIMED jest średnim przedsiębiorstwem o profilu medyczno-farmaceutycznym, założonym w 1991 roku.

RAVIMED jest spółką rodzinną jednozakładową, całkowicie polską. Została zawiązana aktem notarialnym w Warszawie, Repetytorium A.III-2463/91 na czas nieograniczony.

Wykorzystywana technologia produkcji oraz większość specjalistycznego parku maszynowego to oryginalne własne opracowania i projekty.

Przedmiotem działalności Zakładu jest:

 • wytwarzanie wyrobów medycznych (pojemniki do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi oraz płyny do konserwacji krwi; opatrunki kolagenowe w postaci gąbki i błony; wyposażenie dla indywidualnej przeciwchemicznej ochrony obywatela – pakiety przeciwchemiczne)
 • wytwarzanie produktów leczniczych (autostrzykawki przeciwko Bojowym Środkom Trującym oraz przeciwko bólowi)
 • produktów biobójczych
 • usługi laboratoryjne – Centrum Badań Farmakokinetycznych Leków (FILAB)
 • prace badawczo-rozwojowe

Produkowane obecnie przez Ravimed autostrzykawki przeciwko Bojowym Środkom Trującym i przeciwko bólowi, pojemniki na krew i opatrunki kolagenowe mają nadane magazynowe numery identyfikujące NATO – NSN (NATO Stock Number), a Zakład - kod podmiotu gospodarki NATO (NCAGE) nr 0793H

W 2003 roku powołano do życia Centrum Badań Farmakokinetycznych Filab świadczące usługi laboratoryjne (centrum badań farmakokinetycznych) w celu prowadzenia badań farmakokinetycznych leków z zastosowaniem najnowszych metod analizy chemicznej, matematycznej i statystycznej. Jest to pierwsze prywatne laboratorium tego typu w Polsce. Spektrum prac prowadzonych przez CBF Filab obejmuje głównie prace zlecone dotyczące badań biorównoważności preparatów generycznych. CBF Filab uczestniczy również w prowadzeniu analiz farmakokinetyki leków oryginalnych. FILAB posiada certyfikat GLP (Dobrej Praktyki Laboratoryjnej) umożliwiający prowadzenie badań przedklinicznych leków. Ważnym kierunkiem działania jest także udział w pracach naukowo badawczych związanych z farmakokinetyką. W podejmowaniu nowych wyzwań RAVIMED współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i producentami. W 1999 roku firma jako pierwsza prywatna spółka w Polsce otrzymała certyfikat medyczny ISO 13485 potwierdzony przez holenderską organizację notyfikującą KEMA

Zakres usług laboratoryjnych prowadzonych w przedsiębiorstwie obejmuje między innymi:

 • Projektowanie i przeprowadzenie badań farmakokinetycznych.
 • Analizę chemiczna oraz statystyczną pozostałości leków w tkankach (MRL)
 • Projektowanie metod analitycznych HPLC, modyfikowanie istniejących metod HPLC (outsourcing), walidacja i transfer metod.
 • Zakres świadczonych badań obejmuje:
 • Analizę biorównoważności i biodostępności leków
 • Projektowanie metod analitycznych HPLC
 • Walidację metod analitycznych
 • Analizę stężenia leków w matrycach biologicznych:
 • Obliczenia parametrów farmakokinetycznych leków dla wszystkich dróg podania niezależnie od sposobu dawkowania
 • Konsultacje w zakresie projektowania badań klinicznych leku, przygotowania dokumentacji rejestracyjnej leków, optymalizacji farmakokinetycznej leków w fazie przedklinicznej.

W 1999 roku RAVIMED wprowadził i wdrożył system zarządzania jakością. Posiada certyfikaty serii ISO 9001, ISO 13485 a wyroby medyczne posiadają  Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa CE. Posiada również rejestrację w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, Macedonii, Bułgarii i Kazachstanie, Kirgistanie, Maroku, Gruzji, Armenii oraz wielu innych krajach.

Produkty lecznicze wytwarzane są  zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), zaś usługi laboratoryjne wykonuje zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP).

Produkty eksportowane są do ponad 30 krajów (Eksport stanowi ok. 75% ogółu produkcji firmy).

Działalność firmy została uhonorowana między innymi:

 • przyznaniem w 1999 roku prestiżowej Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dla “Najlepszego Małego Przedsiębiorstwa w Polsce”.
 • przyznaniem w 2000 roku Nagrody Ministra Środowiska za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie ochrony środowiska.
 • przyznaniem Medalu Akademii Polskiego Sukcesu (czerwiec 2003) za osiągnięcia eksportowe.
 • Przyznaniem nagroda „Gazele Biznesu'' dla najdynamiczniej rozwijających się firm, 2007 r.
 • Członek Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw od 2008 r.
 • Jedyny Przedstawiciel Polski w 1st European Small Medium Enterprises Week 2009
 • Nagroda , Gazele Biznesu'' dla najdynamiczniej rozwijających się firm, 2014 r.

RAVIMED bierze udział w pracach Europejskiego Parlamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Krajowej Izby Gospodarczej.

We współpracy z wojskiem firma przygotowuje plan rozwinięcia produkcji na wypadek wojny i bierze aktywny udział w pracach i dialogach technicznych mających na celu optymalizację przechowywania produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych na potrzeby obronności kraju.

Od początku działalności firma angażuje się w działalność charytatywną i prospołeczną. Wspomaga finansowo m.in. Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. RAVIMED wspiera także swoją gminę, wspomagając Ośrodek Zdrowia w Wieliszewie.

Dane adresowe

RAVIMED Sp. z o.o.

ul. Polna 54
05-119 Łajski

REGON:002027813, NIP: 531-000-41-18 
KRS: 0000185727, K.Z. 50.000,- PLN
BDO: 000043116

Dane kontaktowe

Tel:           +48 (22) 506 56 56
                  +48 602 587 656
Tel/fax:   +48 (22) 782 21 67
E-mail:      ravimed(a)ravimed.com.pl
Sprzedaż: +48 (22) 782 21 67 wew. 111 
 

Działania niepożądane produktów leczniczych

E-mail: adr_ravimed(a)ravimed.com.pl
Tel:         +48 (22) 782 21 67
                +48 (22) 506 56 56
Fax:        +48 (22) 782 21 67

© 2015 RAVIMED. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl